Oczyszczalnia typu FEL


Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu FEL przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących m.in. z budynków mieszkalnych, szkół, pensjonatów czy punktów gastronomicznych. Montowana jest w miejscach, w których nie ma możliwości odprowadzenia powstających ścieków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Urządzenie charakteryzuje się wysoką skutecznością oczyszczania ścieków, trwałą konstrukcją zbiornika, nieuciążliwą i cichą pracą, prostą obsługą oraz niskimi kosztami eksploatacji.
Ścieki oczyszczone mogą być odprowadzane do gruntu np. poprzez studzienkę chłonną, drenaż/pakiet rozsączający lub odprowadzane do rowów melioracyjnych, cieków wodnych czy też otwartych zbiorników wodnych.
Oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej stosowanych do urządzeń elektrycznych oraz wyrobów budowlanych, na co uzyskała stosowne certyfikaty, a także jest zgodna z warunkami zawartymi w normie PN-EN 12566-3+A1:2009 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 - Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków”. Na tej podstawie biologiczna oczyszczalnia typu FEL znakowana jest znakiem CE.

   

Strona główna   Oferta   Certyfikaty   Galeria   Pomoc - przydatne informacje   Kontakt

Copyright © 2011 Aqua-Projekt :: All rights reserved :: Projekt i wykonanie: KOSLeR