Oczyszczalnia typu VH


Efektywność oczyszczania

Przydomowe oczyszczalnie ścieków typu VH osiągają wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Redukcją zanieczyszczeń na poziomie 98,6% BZT5, 91,8% ChZT i 95% zawiesiny ogólnej spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Średnia roczna efektywność oczyszczania ścieków wynosi:

* wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami).

   

Strona główna   Oferta   Certyfikaty   Galeria   Pomoc - przydatne informacje   Kontakt

Copyright © 2011 Aqua-Projekt :: All rights reserved :: Projekt i wykonanie: KOSLeR