Oczyszczalnia typu VH


Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu VH przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowych z domów jednorodzinnych, zespołów domów, domów wielorodzinnych i innych obiektów (restauracje, hotele, zakłady, szkoły, przedszkola itp.). Pracuje ona na zasadzie mechaniczno–biologicznej w technologii osadu czynnego.
Oczyszczalnia ścieków jest zaprojektowana z uwzględnieniem norm i przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, co udokumentowane jest odpowiednimi certyfikatami oraz deklaracją zgodności. Urządzenie odznacza się wysoką odpornością na działanie środowiska oraz długą żywotnością. Umożliwia nowoczesną i ekonomiczną utylizację zanieczyszczeń oraz bezproblemowo funkcjonuje przy zmiennej ilości dopływających ścieków i w okresie zimowym.
Oczyszczone ścieki, których parametry zgodne są z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, można odprowadzać do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych lub do ziemi przy pomocy studzienki chłonnej czy drenażu rozsączającego.

   

Strona główna   Oferta   Certyfikaty   Galeria   Pomoc - przydatne informacje   Kontakt

Copyright © 2011 Aqua-Projekt :: All rights reserved :: Projekt i wykonanie: KOSLeR