Oczyszczalnia typu VH


Uruchomienie

Przed uruchomieniem oczyszczalni ścieków zbiornik należy napełnić czystą wodą, aż po brzeg odpływu. Do uruchomienia oczyszczalni konieczne jest uruchomienie biologicznego stopnia oczyszczania. Przed uruchomieniem należy:

  • posadowić oczyszczalnię,
  • napełnić zbiornik oczyszczalni czystą wodą,
  • podłączyć i uruchomić dmuchawę,
  • kontrolować ustawienia zaworów w oczyszczalni (zapewniają napowietrzenie i recyrkulację)

Właściwe uruchomienie części biologicznej można przeprowadzić w jeden z następujących sposobów:

Rozmnożenie bakterii za pomocą dostarczonego osadu czynnego
Żeby uruchomić oczyszczalnię za pomocą rozmnożenia mikroorganizmów z dostarczonego osadu czynnego należy go dostarczyć w ilości około 10 litrów na 1 statystycznego mieszkańca (zagęszczonego do około 5%) z najbliższej czynnej i poprawnie pracującej oczyszczalni ścieków pracującej w technologii osadu czynnego. Osad musi dobrze wytwarzać kłaczki osadu i być ustabilizowany pod względem aerobowym. Do rozmnażania najlepiej nadaje się osad pobrany z osadnika wtórnego, ewentualnie osad z komory nitryfikacji. Oczyszczalnię napełnia się (kolejno) wodą do około ½ poziomu eksploatacyjnego. Włącza się i ustawia sprężarkę (ewentualnie tylko sprawdza) oraz przepływy do systemu napowietrzania i recyrkulacji. Dostarczony osad do rozmnożenia przy stałym napowietrzaniu i obniżonym napływie ścieków wlewa się pomału do przestrzeni denitryfikacji tak, żeby kłaczki szlamu nie przedostawały się do separatora. Następnie uzupełnia się wodę w separatorze dopuszczając ją kolejno do poziomu roboczego. Ilość osadu dla dobrej sedymentacji powinna wynosić około 5 mg/l. Podczas obciążania oczyszczalni w powtarzających się odstępach czasu należy wykonywać przez kilka tygodni pomiary sedymentacji, a ilość sedymentu powinna rosnąć lub pozostawać na jednakowym poziomie. W przypadku zmniejszania jego ilości należy skontaktować się z dostawcą urządzenia lub producentem i prosić o dalsze wskazówki. W taki sposób zwykle uruchamia się oczyszczalnię w czasie 1 do 3 tygodni.

Systematyczne obciążanie ściekami
Ten sposób uruchamiania polega na stopniowym obciążaniu oczyszczalni ścieków dopływającymi ściekami. Uruchamianie w ten sposób trwa od kilku tygodni do miesięcy i silnie zależy od jakości ścieków na dopływie i od ich temperatury.

Dozowanie biopreparatu przeznaczonego do budowania kultury biologicznej
Może to być prowadzone w kombinacji z dwoma poprzednimi sposobami uruchamiania, co znacznie przyspiesza uruchamianie stopnia biologicznego w oczyszczalni. Przy tym sposobie zalecamy przestrzegać zaleceń producenta biopreparatu.

Kontrolę pracy oczyszczalni przeprowadza się, jeżeli w zbiorniku jest czysta woda, żeby w razie awarii można było przystąpić do naprawy. Po uruchomieniu oczyszczalni trzeba ponownie wyregulować zawory, ponieważ wzrost mikroorganizmów osadu czynnego zmienia warunki przepływu w oczyszczalni. Uruchamianie oczyszczalni do pracy najlepiej jest wykonywać w temperaturze przekraczającej 10°C, żeby zapewnić dobre warunki do rozmnażania się mikroorganizmów.

   

Strona główna   Oferta   Certyfikaty   Galeria   Pomoc - przydatne informacje   Kontakt

Copyright © 2011 Aqua-Projekt :: All rights reserved :: Projekt i wykonanie: KOSLeR