Oczyszczalnia typu VH


Zasada działania

Przydomowa oczyszczalnia typu VH pracuje w oparciu o technologię niskoobciążonego osadu czynnego polegającą na oczyszczaniu ścieków poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy przy równoczesnym napowietrzaniu ścieków.
Zbiornik oczyszczalni ma kształt pionowego walca przedzielonego przegrodami tworzącymi przestrzeń oczyszczania ścieków (denitryfikacji i nitryfikacji) oraz przestrzeń separacji (osadzania).


W pierwszej kolejności ścieki dopływają do wstępnej przestrzeni denitryfikacji, w której znajduje się kosz prętowy służący do zatrzymania większych zanieczyszczeń mechanicznych. Następnie ścieki przepływają do pierwotnej przestrzeni utleniającej, która posiada układ napowietrzania z elementem napowietrzającym. W kolejnym etapie oczyszczania ścieki przedostają się do głównej przestrzeni denitryfikującej, gdzie następuje przechwycenie lekkich wypłukanych w procesie flotacji (pływających) cząsteczek i cząsteczek szybko sedymentujących (proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności). W przestrzeni denitryfikacyjnej dochodzi jednocześnie do usunięcia zanieczyszczeń azotowych ze ścieków. Po tej fazie ścieki przepływają do głównej przestrzeni utleniania, gdzie znajduje się główny system napowietrzający zakończony koło dna elementem napowietrzającym. Za jego pośrednictwem dmuchawa dostarcza do przestrzeni utleniania niezbędną ilość powietrza. Działalność mikroorganizmów powoduje tutaj usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń organicznych i azotanów. Z przestrzeni utleniania ścieki przepływają do przestrzeni separującej. W separatorze następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. Osad czynny sedymentuje na dnie przedziału separatora, a oczyszczone ścieki wypływają przez odpływ z oczyszczalni. Oczyszczalnia jest wyposażona w system przepompowywania (recyrkulacji), który składa się z dwóch pomp powietrza (tzw. mamut). Są one „napędzane” powietrzem z dmuchawy i przepompowują osad czynny pomiędzy przestrzeniami w oczyszczalni. Jedna z nich przepompowuje osad czynny z dna przestrzeni separatora z powrotem do przestrzeni aktywacji (recyrkulacja zewnętrzna) a druga przepompowuje osad czynny pod kosz prętowy (recyrkulacja wewnętrzna). Żeby zwiększyć skuteczność procesu oczyszczania przestrzeń separatora jest dodatkowo wyposażona w dwustronne hydropneumatyczne urządzenie do oczyszczania powierzchni ścieków. Ten system doczyszczania powierzchni zapewnia czyszczenie powierzchni ścieków w separatorze (a przez to rozdrobnienie ewentualnie wypłukanego osadu czynnego) oraz w razie potrzeby doczyszczenie powierzchni (z lekkich zanieczyszczeń pływających po powierzchni). Wszystkie systemy oczyszczalni są sterowane zaworami znajdującymi się w rozdzielaczu.

   

Strona główna   Oferta   Certyfikaty   Galeria   Pomoc - przydatne informacje   Kontakt

Copyright © 2011 Aqua-Projekt :: All rights reserved :: Projekt i wykonanie: KOSLeR