Oczyszczalnia typu FEL


Montaż

Prace montażowe związane z oczyszczalnią ścieków powinny uwzględniać m.in. następujące kryteria:

  • poziom wód gruntowych;
  • rodzaj oraz przepuszczalność gruntu;
  • odległość od granicy działki, drogi, ujęcia wody;
  • miejsce odprowadzenia ścieków oczyszczonych (studnia chłonna, drenaż rozsączający, rów, ciek wodny);
  • szczególne wymagania lokalne.


Montaż zbiornika oczyszczalni ścieków
Szerokość i długość wykopu, w którym zostanie umieszczona oczyszczalnia powinna być taka, aby dookoła zbiornika oczyszczalni zostało około 50cm wolnej przestrzeni roboczej. Wykop należy wykonać za pomocą koparki oraz ręcznie. Spadek krawędzi wykopu nie powinien być mniejszy od kąta osypywania się gruntu, tak aby w trakcie montowania urządzenia grunt się nie osunął. Koparką należy wykonać wykop sięgający powyżej 20-30cm docelowej rzędnej posadowienia oczyszczalni. Pozostałą część wykopu należy wykonać ręcznie, aby oczyszczalnię posadowić na nienaruszonym gruncie.
W przypadku, gdy poziom wód gruntowych znajduje się znacznie powyżej dna zbiornika oczyszczalni, w trakcie jego montażu z wykopu powinna być usuwana woda, a sam zbiornik należy posadowić na betonowym podłożu (np. płycie fundamentowej), którego masa powinna być większa od siły nośnej wody gruntowej.
Po ustawieniu urządzenia na wysokości przewidzianej w projekcie i w pozycji pionowej, przestrzeń pomiędzy wykopem, a zbiornikiem oczyszczalni należy stopniowo wypełniać gruntem niespoistym, warstwami o wysokości 20-30cm. Do zasypek nie należy stosować gruntów niewiadomego pochodzenia, które mogą zawierać elementy mogące uszkodzić zbiornik.
Równolegle z wykonywaniem zasypki zbiornik oczyszczalni należy napełniać wodą.

Montaż dmuchawy
Dmuchawa dostarczająca powietrze do oczyszczalni powinna być umiejscowiona w pomieszczeniu niemieszkalnym (np. piwnicy, kotłowni, pomieszczeniu gospodarczym). Jej odległość od zbiornika oczyszczalni nie powinna być większa niż 12m. W celu zmniejszenia spadku ciśnienia w przewodzie dostarczającym powietrze do oczyszczalni należy zminimalizować ilość kolan w systemie. Dmuchawa zamontowana w pomieszczeniu nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu ze ścianami lub innymi konstrukcjami budowlanymi.
Dmuchawa montowana na zewnątrz pomieszczenia (np. w przypadku, gdy odległość oczyszczalni od pomieszczenia, gdzie mogłaby zostać ulokowana jest większa niż 12m) musi być chroniona od wilgoci, deszczu i kurzu. W takiej sytuacji należy ją umiejscowić w specjalnej skrzynce zabezpieczającej ją przed skutkami ww. ingerencji.
W czasie montażu układu napowietrzającego należy kontrolować czy na linii podającej powietrze nie pojawiły się nieszczelności.

   

Strona główna   Oferta   Certyfikaty   Galeria   Pomoc - przydatne informacje   Kontakt

Copyright © 2011 Aqua-Projekt :: All rights reserved :: Projekt i wykonanie: KOSLeR